Home / TNTJ விற்கு மறுப்பு / PJவின் தர்ஜுமாவை அரபு அறிஞர்கள் புகழ்ந்தார்களா அல்லது இகழ்ந்தார்களா?

PJவின் தர்ஜுமாவை அரபு அறிஞர்கள் புகழ்ந்தார்களா அல்லது இகழ்ந்தார்களா?

PJவின் தர்ஜுமாவை அரபு அறிஞர்கள் புகழ்ந்தார்களா அல்லது இகழ்ந்தார்களா?

 

வழங்குபவர் மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் .

About admin

Check Also

ஆவேசம் கூடாது

ஆவேசம் கூடாது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *