Live Telecast
Home / TNTJ விற்கு மறுப்பு / PJவின் தர்ஜுமாவை அரபு அறிஞர்கள் புகழ்ந்தார்களா அல்லது இகழ்ந்தார்களா?

PJவின் தர்ஜுமாவை அரபு அறிஞர்கள் புகழ்ந்தார்களா அல்லது இகழ்ந்தார்களா?

PJவின் தர்ஜுமாவை அரபு அறிஞர்கள் புகழ்ந்தார்களா அல்லது இகழ்ந்தார்களா?

 

வழங்குபவர் மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் .

About admin

Check Also

அகீதா – இஃதிகாதுல் இமாம் ஷாஃபிஈ (ரஹ்) அவர்கள் நூலின் விளக்கவுரை – தொடர் 1

ராக்காஹ் இஸ்லாமியா அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர மார்க்க தொடர் வகுப்பு. ஆசிரியர்: மௌலவி முஜாஹித் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *