Live Telecast
Home / Q&A / Tamil Q&A – தொழுகை இல்லாதவர்களுக்கு சொத்தில் பங்கு இல்லையா

Tamil Q&A – தொழுகை இல்லாதவர்களுக்கு சொத்தில் பங்கு இல்லையா

ஆசிரியர்: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் (அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய அழைப்பு நிலையம், சவுதி அரேபியா)

About Admin2

Check Also

ஷியாக்களுக்கும் க‌வாரிஜ்ளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்

ஷியாக்களுக்கும் க‌வாரிஜ்ளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *