Home / Q&A / Tamil Q&A – தொழுகை இல்லாதவர்களுக்கு சொத்தில் பங்கு இல்லையா

Tamil Q&A – தொழுகை இல்லாதவர்களுக்கு சொத்தில் பங்கு இல்லையா

ஆசிரியர்: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் (அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய அழைப்பு நிலையம், சவுதி அரேபியா)

Check Also

சொத்துப் பங்கீடு ஒரு அறிமுகம் – 2, உரை: மவ்லவி முஜாஹித் பின் ரஸீன்

இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர வகுப்பு உரை:-: மவ்லவி முஜாஹித் பின் ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்காஹ் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *