Live Telecast
Home / Q&A / Tamil Q&A – ஹராமான முறையில் சம்பாதிக்கும் கணவனின் கீழ் வாழும் மனைவியின் நிலை என்ன

Tamil Q&A – ஹராமான முறையில் சம்பாதிக்கும் கணவனின் கீழ் வாழும் மனைவியின் நிலை என்ன

ஆசிரியர்: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் (அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய அழைப்பு நிலையம், சவுதி அரேபியா)

About Admin2

Check Also

அகீதா 08 ஜஹ்மீயா(பாகம் 2)

சிறப்பு தர்பியா தொடர் வகுப்பு பாடம்- 7 & 8 அகீதா – ஜஹ்மீயா(பாகம் 2) நூல்- மவ்கிபு அஹ்லிஸ் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *