Home / Q&A / Tamil Q&A – ஹராமான முறையில் சம்பாதிக்கும் கணவனின் கீழ் வாழும் மனைவியின் நிலை என்ன

Tamil Q&A – ஹராமான முறையில் சம்பாதிக்கும் கணவனின் கீழ் வாழும் மனைவியின் நிலை என்ன

ஆசிரியர்: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் (அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய அழைப்பு நிலையம், சவுதி அரேபியா)

Check Also

சொர்க்கத்தின் நன்மாராயம் கூறப்பட்ட பத்து சஹாபாக்கள்

சொர்க்கத்தின் நன்மாராயம் கூறப்பட்ட பத்து சஹாபாக்கள் விஷேட உரை மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி 20 – 12 – 2018 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *