Home / Q&A / ரமழான் மாதத்தின் இறுதி பத்து நாட்களையும் எப்படி கழிக்க வேண்டும் ? | Last Ten Days of Ramadan |

ரமழான் மாதத்தின் இறுதி பத்து நாட்களையும் எப்படி கழிக்க வேண்டும் ? | Last Ten Days of Ramadan |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும்

ரமலான் விஷேட சொற்பொழிவு

ரமழான் மாதத்தின் இறுதி பத்து நாட்களையும் எப்படி கழிக்க வேண்டும் ?

வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

தேதி : 03 – 06 – 2018 (Right after Taraweeh Salah)

இடம் : ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

About admin5

Check Also

ஸீரத்துன் நபி ஸல் வாரந்திர தொடர் வகுப்பு – அகழ் போருக்குப் பின்

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ஸீரத்துன் நபி (ஸல்) வாரந்திர தொடர் வகுப்பு, அகழ் போருக்குப் பின் வழங்குபவர் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *