Home / Ramadan / Fasting / இஸ்திக்ஃபார் | Istighfar |

இஸ்திக்ஃபார் | Istighfar |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் விஷேட உரை

தேதி : 08 – 06 – 2018

தலைப்பு: இஸ்திக்ஃபார்

வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

About admin5

Check Also

சிறந்த வியாபாரம் | Best Business |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 20 – 07 – 2018 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *