Home / Islamic Months / Ramadan / Fasting / மாற்றத்தை நோக்கி | Towards Change |

மாற்றத்தை நோக்கி | Towards Change |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும்

மாபெரும் ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி

உரை : மாற்றத்தை நோக்கிய

வழங்குபவர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி

தேதி : 01 – 06 – 2018

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Check Also

உம்முஹாத்துல் முஃமினீன் (நபி (ﷺ) உடைய மனைவிமார்கள்)

உம்முஹாத்துல் முஃமினீன் (நபி (ﷺ) உடைய மனைவிமார்கள்) விஷேட உரை மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி 10 – 01 – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *