Home / Islamic Months / Ramadan / Fasting / ரமலான் சிந்தனைகள் – சுவனத்தின் சொந்தக்காரர்கள் | Owners of Heaven |

ரமலான் சிந்தனைகள் – சுவனத்தின் சொந்தக்காரர்கள் | Owners of Heaven |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும்

மாபெரும் ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி

உரை : சுவனச்சோலையில் நமது பிள்ளைகள்

வழங்குபவர் : மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி

தேதி : 01 – 06 – 2018

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

About admin5

Check Also

ஸீரத்துன் நபி ஸல் வாரந்திர தொடர் வகுப்பு – அகழ் போருக்குப் பின்

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ஸீரத்துன் நபி (ஸல்) வாரந்திர தொடர் வகுப்பு, அகழ் போருக்குப் பின் வழங்குபவர் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *