Home / இஸ்லாமிய நிலையங்கள் / Riyadh Islamic Center - KSA / அயத்துல் குர்ஸி விளக்கம் [Ayat Al Kursi – The Verse of the Throne]

அயத்துல் குர்ஸி விளக்கம் [Ayat Al Kursi – The Verse of the Throne]

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும்

தஃப்ஸீர் வகுப்பு

அயத்துல் குர்ஸி விளக்கம்

வழங்குபவர் மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி

இடம் : ரியாத் மலாஸ் மஸ்ஜிதுல் சுலைமான் அல் தஹ்ஹீல்

தேதி : 04 – 01 – 2018

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

About admin5

Check Also

அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா (பாகம் 25) அல்லாஹ்தஆலா வுடைய அழகிய திருநாமங்கள் | Beautiful Names of Allah |

“அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா” அல்லாஹ்தஆலா வுடைய அழகிய திருநாமங்கள் பாகம் – 25 வழங்குபவர் : மௌலவி இல்ஹாம் உவைஸ் (மதனி) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *