Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / ஸலஃபுகளின் வழிமுறையில் பித்அத்வாதிகளுடன் எவ்வாறு நடந்துகொள்வது?

ஸலஃபுகளின் வழிமுறையில் பித்அத்வாதிகளுடன் எவ்வாறு நடந்துகொள்வது?

சிறப்பு தர்பியா நிகழ்ச்சி

ஸலஃபுகளின் வழிமுறையில் பித்அத்வாதிகளுடன் எவ்வாறு நடந்துகொள்வது?,

உரை : மெளலவி அப்துல் பாஷித் புஹாரி

நாள் : 03-01-2018 புதன்கிழமை

இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

 

 

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

 

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

 

 

Check Also

33: உளமார ஏற்றுக்கொள்ளுதல்

இன்று ஓரு தகவல் 33: உளமார ஏற்றுக்கொள்ளுதல் (லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் – நிபந்தனை-3) மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி

One comment

  1. ஒரு சிறு திருத்தம்

    ருகுஊ க்கு பிறகு நெஞ்சில் கை கட்டுவதை அல்பானி (ரஹ்) அவர்கள் தான் பித்அத் என்கிறார்கள். பின் பாஸ் (ரஹ்) அவர்கள் நெஞ்சில் கை கட்டுவதை சரிகாணுகின்றார்கள்.

    பின்வரும் சுட்டியை காண்க.

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=14840

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *