Home / இஸ்லாமிய நிலையங்கள் / Jubail Islamic Center / ஸலஃபுகளின் வழிமுறையில் பித்அத்வாதிகளுடன் எவ்வாறு நடந்துகொள்வது?

ஸலஃபுகளின் வழிமுறையில் பித்அத்வாதிகளுடன் எவ்வாறு நடந்துகொள்வது?

சிறப்பு தர்பியா நிகழ்ச்சி

ஸலஃபுகளின் வழிமுறையில் பித்அத்வாதிகளுடன் எவ்வாறு நடந்துகொள்வது?,

உரை : மெளலவி அப்துல் பாஷித் புஹாரி

நாள் : 03-01-2018 புதன்கிழமை

இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

 

 

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

 

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

 

 

About admin5

Check Also

இஸ்லாம் தன் வாழ்க்கையில் – முஹம்மத் (சிமிலன் ராஜா)

One comment

  1. ஒரு சிறு திருத்தம்

    ருகுஊ க்கு பிறகு நெஞ்சில் கை கட்டுவதை அல்பானி (ரஹ்) அவர்கள் தான் பித்அத் என்கிறார்கள். பின் பாஸ் (ரஹ்) அவர்கள் நெஞ்சில் கை கட்டுவதை சரிகாணுகின்றார்கள்.

    பின்வரும் சுட்டியை காண்க.

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=14840

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *