Live Telecast
Home / இஸ்லாமிய நிலையங்கள் / Riyadh Islamic Center - KSA / முதியோர்களின் உரிமைகளும், நமது கடமைகளும் [The rights of the elderly and our duties]

முதியோர்களின் உரிமைகளும், நமது கடமைகளும் [The rights of the elderly and our duties]

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம்
தேதி : 09 – 02 – 2018
தலைப்பு: முதியோர்களின் உரிமைகளும், நமது கடமைகளும்
வழங்குபவர் : மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி
இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

About admin

Check Also

அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா (பாகம் 5) அல்லாஹ்தஆலா வுடைய அழகிய திருநாமங்கள் [Beautiful Names of Allah]

“அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா” அல்லாஹ்தஆலா வுடைய அழகிய திருநாமங்கள் பாகம் – 5 வழங்குபவர் : மௌலவி இல்ஹாம் உவைஸ் (மதனி) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *