Home / Islamic Centers / Riyadh Islamic Center - KSA / குர்ஆன்னை மனனம் செய்ய வயது வரம்பு இல்லை [There is no age limit to memorise the Quran]

குர்ஆன்னை மனனம் செய்ய வயது வரம்பு இல்லை [There is no age limit to memorise the Quran]

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் விஷேட உரை
தேதி : 16 – 02 – 2018
தலைப்பு: குர்ஆன்னை மனனம் செய்ய வயது வரம்பு இல்லை
வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)
இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Check Also

ஸீரத்துன் நபி (ﷺ) – ஹுதைபிய்யா

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ஸீரத்துன் நபி (ﷺ) வாரந்திர தொடர் வகுப்பு, ஹுதைபிய்யா வழங்குபவர் மௌலவி மஃப்ஹூம் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *