Home / இஸ்லாமிய நிலையங்கள் / Riyadh Islamic Center - KSA / அந்நிய புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் கொண்டாடலாமா?

அந்நிய புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் கொண்டாடலாமா?

அந்நிய புத்தாண்டு கொண்டாட்ட வைபவங்கள் விளையாட்டுக்கள் போன்றவற்றில் பங்குகொள்வதன் இஸ்லாமியத் தீர்ப்பு என்ன?

வழங்குபவர்: அஷ்ஷெய்க் ரம்ஸான் பாரிஸ் மதனி

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

About admin

Check Also

அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா (பாகம் 25) அல்லாஹ்தஆலா வுடைய அழகிய திருநாமங்கள் | Beautiful Names of Allah |

“அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா” அல்லாஹ்தஆலா வுடைய அழகிய திருநாமங்கள் பாகம் – 25 வழங்குபவர் : மௌலவி இல்ஹாம் உவைஸ் (மதனி) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *