Home / Islamic Centers / Riyadh Islamic Center - KSA / சிறுவர்கள் மீதான நமது கடமை [Our Responsibilities towards children]

சிறுவர்கள் மீதான நமது கடமை [Our Responsibilities towards children]

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம்

தேதி : 13 – 04 – 2018

தலைப்பு: சிறுவர்கள் மீதான நமது கடமை

வழங்குபவர் : மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி

இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom
Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Check Also

உம்முஹாத்துல் முஃமினீன் (நபி (ﷺ) உடைய மனைவிமார்கள்)

உம்முஹாத்துல் முஃமினீன் (நபி (ﷺ) உடைய மனைவிமார்கள்) விஷேட உரை மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி 10 – 01 – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *