Home / இஸ்லாமிய நிலையங்கள் / Riyadh Islamic Center - KSA / இஸ்திகாரா துஆ [Istikhara Dua]

இஸ்திகாரா துஆ [Istikhara Dua]

ரவ்ழா அழைப்பு வழிகாட்டல் நிலையம் வழங்கும்

சிறப்பு மார்க்கச் சொற்பொழிவு

இஸ்திகாரா துஆ

வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

தேதி : 04 – 05 – 2018

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

About admin5

Check Also

அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா (பாகம் 25) அல்லாஹ்தஆலா வுடைய அழகிய திருநாமங்கள் | Beautiful Names of Allah |

“அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா” அல்லாஹ்தஆலா வுடைய அழகிய திருநாமங்கள் பாகம் – 25 வழங்குபவர் : மௌலவி இல்ஹாம் உவைஸ் (மதனி) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *