Home / Islamic Months / Ramadan / Fasting / ராமலனும் முன்னோர்களும் [Ramadan & Our Forefathers]

ராமலனும் முன்னோர்களும் [Ramadan & Our Forefathers]

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும்

புனித ரமலானை வரவேற்போம் – விஷேட மார்க்கச் சொற்பொழிவு

ராமலனும் முன்னோர்களும்

வழங்குபவர் : மௌலவி முஹம்மது அஸ்ஹர் ஸீலானி

தேதி : 11 – 05 – 2018

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Check Also

ஸீரத்துன் நபி (ﷺ) – ஹுதைபிய்யா

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ஸீரத்துன் நபி (ﷺ) வாரந்திர தொடர் வகுப்பு, ஹுதைபிய்யா வழங்குபவர் மௌலவி மஃப்ஹூம் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *