Home / Ramadan / Fasting / மகிழ்ச்சி – ரமலானை வரவேற்போம் [Happiness – Welcome Ramadan]

மகிழ்ச்சி – ரமலானை வரவேற்போம் [Happiness – Welcome Ramadan]

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும்

புனித ரமலானை வரவேற்போம் – விஷேட மார்க்கச் சொற்பொழிவு

மகிழ்ச்சி – ரமலானை வரவேற்போம்

வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

தேதி : 11 – 05 – 2018

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

About admin5

Check Also

களா நோன்பு இருக்கும் போது ஆஷூரா நோன்பு பிடிக்கலாமா? | Q&A |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் விஷேட உரை தேதி : 14 – 09 – 2018 தலைப்பு: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *