Home / Q&A / பிறை சம்பந்தமாக பிரயான கூட்ட ஹதீஸில் ரஸூல் ஸல் நோன்பை விடுமாரு சொன்னது பிரயானிகளுக்கு மட்டுமா?

பிறை சம்பந்தமாக பிரயான கூட்ட ஹதீஸில் ரஸூல் ஸல் நோன்பை விடுமாரு சொன்னது பிரயானிகளுக்கு மட்டுமா?

பிறை சம்பந்தமாக பிரயான கூட்ட ஹதீஸில் ரஸூல் ஸல் நோன்பை விடுமாரு சொன்னது பிரயானிகளுக்கு மட்டுமா அல்லது அனைவருக்குமா?

கேள்வி பதில் (Q & A)

மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Check Also

பெணகளில் மிகச் சிறந்தவர் யார்? | The Best of among the Women |

பெணகளில் மிகச் சிறந்தவர் யார்? | The Best of among the Women | மௌலவி அஸ்ஹர் யூசூஃப் …

One comment

  1. முஜாஹித் மௌலவி 2:102 வசனத்தில் வரக்கூடிய ஹாருத், மாருதை ஷைத்தான் என்கிறார், quran kalvi. Com இதை ஆதரிக்கிறதா??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *