Home / Islamic Months / Muharram / களா நோன்பு இருக்கும் போது ஆஷூரா நோன்பு பிடிக்கலாமா? | Q&A |

களா நோன்பு இருக்கும் போது ஆஷூரா நோன்பு பிடிக்கலாமா? | Q&A |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் விஷேட உரை

தேதி : 14 – 09 – 2018

தலைப்பு: களா நோன்பு இருக்கும் போது ஆஷூரா நோன்பு பிடிக்கலாமா?

வழங்குபவர் : மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி

இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Check Also

நல்லடியார்களின் நோன்பு

நல்லடியார்களின் நோன்பு ரமலானை வரவேற்போம் சுல்தானா தஃவா மையம் வழங்கும் சிறப்பு நிகழ்ச்சி தலைப்பு: நல்லடியார்களின் நோன்பு அஷ்ஷெய்க் ரம்ஸான் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 15 =