Home / Islam & Family / சமாதானமே சிறந்தது | Compromise is Best Option |

சமாதானமே சிறந்தது | Compromise is Best Option |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும்

மாதாந்த குடும்ப ஒன்றுகூடல் மார்க்க நிகழ்ச்சி

சமாதானமே சிறந்தது

வழங்குபவர் : மவ்லவி ஹிஸ்புல்லாஹ் அன்வாரி

தேதி : 23 – 11 – 2018

இடம் : சுலை, ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : https://twitter.com/qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Check Also

ஸீரத்துன் நபி (ﷺ) – ஹுதைபிய்யா

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ஸீரத்துன் நபி (ﷺ) வாரந்திர தொடர் வகுப்பு, ஹுதைபிய்யா வழங்குபவர் மௌலவி மஃப்ஹூம் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *