Home / Islamic Centers / Al Khobar Islamic Center / “மஸாயிலுல் ஜாஹிலிய்யா” (அறியாமைகால [தவறான] நம்பிக்கைகள்) தொடர் – 6

“மஸாயிலுல் ஜாஹிலிய்யா” (அறியாமைகால [தவறான] நம்பிக்கைகள்) தொடர் – 6

அல்கோபர் அக்ரபியா இஸ்லாமிய தாஃவா நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர சிறப்பு தொடர் வகுப்பு

அஷ்ஷைக் முஹம்மது இப்னு அப்துல் வஹாப் அவர்களின் நூல்

“மஸாயிலுல் ஜாஹிலிய்யா” (அறியாமைகால [தவறான] நம்பிக்கைகள்) – தொடர் வகுப்பு – 6

வழங்குபவர்: மவ்லவி அஸ் ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி

இடம்: அல்கோபர் அக்ரபியா இஸ்லாமிய தாஃவா நிலையம்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : https://twitter.com/qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Check Also

முத்தான மூன்று செய்திகள்

முத்தான மூன்று செய்திகள் உரை: மவ்லவி அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + sixteen =