Home / Islamic Centers / Riyadh Islamic Center - KSA / இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 14)-பேரனுக்குரிய பங்கு-மேலதிக விளக்கம் [Islamic Inheritance Law]

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 14)-பேரனுக்குரிய பங்கு-மேலதிக விளக்கம் [Islamic Inheritance Law]

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 14)

பேரனுக்குரிய பங்கு – மேலதிக விளக்கம்

வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Check Also

இஸ்லாமிய குடும்ப உருவாக்கத்திற்கு குர்ஆன் ஹதீஸ் வழிகாட்டல்கள்

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 11 – 01 – 2019 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − nine =