Home / இஸ்லாமிய நிலையங்கள் / Riyadh Islamic Center - KSA / இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 14)-பேரனுக்குரிய பங்கு-மேலதிக விளக்கம் [Islamic Inheritance Law]

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 14)-பேரனுக்குரிய பங்கு-மேலதிக விளக்கம் [Islamic Inheritance Law]

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 14)

பேரனுக்குரிய பங்கு – மேலதிக விளக்கம்

வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

About admin

Check Also

அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா (பாகம் 25) அல்லாஹ்தஆலா வுடைய அழகிய திருநாமங்கள் | Beautiful Names of Allah |

“அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா” அல்லாஹ்தஆலா வுடைய அழகிய திருநாமங்கள் பாகம் – 25 வழங்குபவர் : மௌலவி இல்ஹாம் உவைஸ் (மதனி) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *