Home / Breaking News / அத்-திக்ரா அரபிக்கல்லூரி – வில்லாபுரம், மதுரை

அத்-திக்ரா அரபிக்கல்லூரி – வில்லாபுரம், மதுரை

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ-ரஹ்மதுல்லாஹி வ-பாரக்காதுஹு

மதுரையில் உள்ளவர்களுக்கு ஓர் அறிய வாய்ப்பு,
குர்ஆன் சுன்னாவின் அடிப்படையில் மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள்ள…

Check Also

❇ ரமழானின் இறுதிப் பத்தின் உச்சபயனை அடைய ஐந்து வழிமுறைகள் ❇

❇ ரமழானின் இறுதிப் பத்தின் உச்சபயனை அடைய ஐந்து வழிமுறைகள் ❇ 🖊மூலம்: கலாநிதி உமர் அல்முக்பில் 🗒தமிழில்: அப்துல்லாஹ் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *