புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

ஸஜ்தாவின் வசனங்கள் புகட்டும் ஈமானிய பாடம்

ரமழான் தொடர்பான ழயீஃபான செய்திகள் உரை: மவ்லவி அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற ரமழான் இரவு சிறப்பு நிகழ்ச்சி நாள்: 23/05/2019 வியாழக்கிழமை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

ரமழானில் சோதனைகளை சாதனைகளாக்குவோம்

ரமழானில் சோதனைகளை சாதனைகளாக்குவோம் மௌலவி அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரமலான் முழுஇரவு மார்க்க சொற்பொழிவு ரமழான் மாத விசேட நிகழ்ச்சி ரமழானில் சோதனைகளை சாதனைகளாக்குவோம் 18 – 5 – 2019 மௌலவி அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி

Read More »

இறைவனின் திருப்தியா? மனிதனின் திருப்தியா?

மௌலவி அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரமலான் விசேட மார்க்க சொற்பொழிவு இறைவனின் திருப்தியா? மனிதனின் திருப்தியா? மௌலவி அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி தேதி : 19 – 05 – 2019 ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத்

Read More »

சோதனையின் போது ஒரு முஃமின்

சோதனையின் போது ஒரு முஃமின் மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரமலான் முழுஇரவு மார்க்க சொற்பொழிவு ரமழான் மாத விசேட நிகழ்ச்சி சோதனையின் போது ஒரு முஃமின் 17 – 05 – 2019 மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

Read More »