புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

குடும்பம் அவதிப்படும் அன்பளிப்புகள்

மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி, குடும்பம் அவதிப்படும் அன்பளிப்புகள் நாள் : 28 – 02 – 2019 : வியாழக்கிழமை, வழங்குபவர் : மவ்லவி வஸீம் ஹுஸைன் ரியாதி இடம் : பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜித் Subscribe to our Youtube Follow us on Twitter Follow us on Facebook

Read More »

Lughatul Arabia in Tamil Lecture – 19 [ Madinah Arabic Book-1] By Sheikh Mafhoom Bahji

Download Madinah Arabic Book – 1 Lughatul Arabia in Tamil Lecture – 19 دُرُوْسُ اللُغَة العربّيَة | Arabic for Non Arabic Speakers | மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி தேதி : 13 – 03 – 2019 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us …

Read More »

அல்குர்ஆன் விளக்கம் – ஸூரத்துல் லஹப்

அல்குர்ஆன் விளக்கம் – ஸூரத்துல் லஹப் வடக்கு ரியாத் இஸ்லாமிய வழிகாட்டல் நிலையம் அனுசரணையில் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் மாதாந்த குடும்ப ஒன்றுகூடல் மார்க்க நிகழ்ச்சி அல்குர்ஆன் விளக்கம் – ஸூரத்துல் லஹப் மவ்லவி ஸஃபருள்ளாஹ் அப்துல் ஹாதீ தேதி : 01 – 03 – 2019 இடம் : சுலை, ரியாத்

Read More »

சூரா ஃபாத்திஹாவை முறையாக ஓதுவோம் அதன் பொருளை விளங்குவோம்

சூரா ஃபாத்திஹாவை முறையாக ஓதுவோம் அதன் பொருளை விளங்குவோம் உரை: மவ்லவி அஸ் ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி நாள்: 28 – 02 – 2019, புதன்கிழமை கிழமை இடம்: Islamic Cultural Center (ICC), Dammam, Saudi Arabia Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook …

Read More »

இஸ்லாத்தின் 3 அடிப்படைகளும் அவற்றுக்கான ஆதாரங்களும் | பாகம் – 3 |

இஸ்லாத்தின் மூன்று அடிப்படைகள் என்ன? பாகம் – 3 இஸ்லாத்தின் 3 அடிப்படைகளும் அவற்றுக்கான ஆதாரங்களும் இடம் : எக்ஸிட் 15ல் அமைந்துள்ள அல்ராஜிஹீ ஜும்மாப்பள்ளிவாயில், ரியாத் தேதி : 28 – 02 – 2019 வழங்குபவர் : மௌலவி அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி

Read More »