புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

அல்குர்ஆனின் மாதம்!

அல்குர்ஆனின் மாதம்! Sheikh Azhar Yoosuff Seelani மௌலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி Madinat Al Ummal Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

அல்லாஹ்வின் உதவியைப் பெற்றவர்கள் – தொடர் 2

அல்லாஹ்வின் உதவியைப் பெற்றவர்கள் – தொடர் 2 JAQH – Madurai சார்பாக நடைப்பெற்ற ரமலான் சிறப்பு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி உரை : மௌலவி அப்பாஸ் அலி MISC இடம் : JAQH – டவுன் மர்கஸ், மதுரை,

Read More »

தக்வாவை பற்றி அறிஞர்கள் கூறியவை!

தக்வாவை பற்றி அறிஞர்கள் கூறியவை! Sheikh Azhar Yoosuff Seelani Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

அல்லாஹ்வின் உதவியைப் பெற்றவர்கள் – தொடர் 1

அல்லாஹ்வின் உதவியைப் பெற்றவர்கள் – தொடர் 1 JAQH – Madurai சார்பாக நடைப்பெற்ற ரமலான் சிறப்பு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி உரை : மௌலவி அப்பாஸ் அலி MISC இடம் : JAQH – டவுன் மர்கஸ், மதுரை,

Read More »