Home / குர்ஆன்

குர்ஆன்

1) ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு, 2) தஜ்வீத் சட்டங்கள், 3) தர்ஜுமா வார்த்தைக்கு வார்த்தை, 4) குர்ஆன் தப்ஸீர்

3) குர்ஆன் ஒதுவதற்கான (தஜ்வீத் சட்டங்கள்) சட்டங்கள் PDF

3) குர்ஆன் ஒதுவதற்கான (தஜ்வீத் சட்டங்கள்) சட்டங்கள் PDF

4) குர்ஆன் தர்ஜுமா வார்த்தைக்கு வார்த்தை

4) குர்ஆன் தர்ஜுமா வார்த்தைக்கு வார்த்தை

5) குர்ஆன் தப்ஸீர்

5) குர்ஆன் தப்ஸீர்