புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

மார்க்கத்தை யாரிடமிருந்து கற்கவேண்டும்?

மௌலவி M. பஷீர் ஃபிர்தௌஸி இஸ்லாம் கல்விக்கும் ஞானத்திர்க்கும் அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கக்கூடிய மார்க்கம் கல்வியாளர்களைத்தான் அல்லாஹ் அவனது மார்க்கத்தை பாதுகாக்கவும் அதனை பரப்புவதர்க்கும் தேர்ந்தெடுத்துள்ளான். அன்றியும் (நபியே!) இதற்கு முன்னர் நீர் எந்த வேதத்திலிருந்தும் ஓதி வந்தவரல்லர்; உம் வலக்கையால் அதை எழுதுபவராகவும் இருக்கவில்லை; அவ்வாறு இருந்திருந்தால் இப்பொய்யர்கள் சந்தேகப்படலாம்.. மாறாக! எவர் கல்வி ஞானம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களின் உள்ளங்களில், தெளிவான வசனங்களாக இது இருக்கிறது – அநியாயக்காரர்கள் …

Read More »

ரமலான் சிந்தனைகள் – சுவனத்தின் சொந்தக்காரர்கள் | Owners of Heaven |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் மாபெரும் ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி உரை : சுவனச்சோலையில் நமது பிள்ளைகள் வழங்குபவர் : மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி தேதி : 01 – 06 – 2018 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »

சுவனச்சோலையில் நமது பிள்ளைகள் | Our Children in Paradise |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் மாபெரும் ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி உரை : சுவனச்சோலையில் நமது பிள்ளைகள் வழங்குபவர் : மௌலவி அப்துல் வதூத் ஜிஃப்ரி தேதி : 01 – 06 – 2018 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »

மஹரமில்ல நெருங்கிய உறவினர்களுடன் இருப்பதன் சட்டம் என்ன?

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி சிறப்பு கேள்வி & பதில் நிகழ்ச்சி, மஹரமில்ல நெருங்கிய உறவினர்களுடன் இருப்பதன் சட்டம் என்ன? வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 31-05-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Read More »

மாதவிடாய் காலத்தில் பெண்கள் உம்ரா பயணம் மேற்கொள்வதின் ஒழுங்குகள்?

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி சிறப்பு கேள்வி & பதில் நிகழ்ச்சி, மாதவிடாய் காலத்தில் பெண்கள் உம்ரா பயணம் மேற்கொள்வதின் ஒழுங்குகள்? வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 31-05-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Read More »

மாற்றத்தை நோக்கி | Towards Change |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் மாபெரும் ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி உரை : மாற்றத்தை நோக்கிய வழங்குபவர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி தேதி : 01 – 06 – 2018 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »

பெற்றோருக்கு உதவுவதற்கு கணவரின் அனுமதி தேவையா?

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி சிறப்பு கேள்வி & பதில் நிகழ்ச்சி, பெற்றோருக்கு உதவுவதற்கு கணவரின் அனுமதி தேவையா? வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 31-05-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Read More »