புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

தக்லீதை தகர்த்தெறிவோம்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி தக்லீதை தகர்த்தெறிவோம், உரை : அஷ்ஷைய்க் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 08-11-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Read More »

தவறுகளை ஏற்றல் உயர்ந்த குணம்

ஜும்ஆ குத்பா தவறுகளை ஏற்றல் உயர்ந்த குணம், வழங்குபவர் : அஷ்ஷெய்க் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 09-11-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Read More »

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – ஆண் வாரிசு (பாகம் 23) | Islamic Inheritance Law |

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – ஆண் வாரிசு (பாகம் 23) | Islamic Inheritance Law | வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »

சொத்துப் பங்கீடு ஓர் அறிமுகம் -3 (இறுதி பகுதி)

இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர வகுப்பு உரை:-: மவ்லவி முஜாஹித் பின் ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மய்யம் நாள்: 1/11/2018, வியாழக்கிழமை கிழமை இரவு 8:30 முதல் 9:3௦ வரை

Read More »

சொத்துப் பங்கீடு ஒரு அறிமுகம் – 2, உரை: மவ்லவி முஜாஹித் பின் ரஸீன்

இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர வகுப்பு உரை:-: மவ்லவி முஜாஹித் பின் ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மய்யம் நாள்: 04/10/2018, வியாழக்கிழமை இரவு 8.45 முதல் 9.45 வரை

Read More »