புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

ஸுரா வல் அஸ்ர் தரும் படிப்பினை

இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர வகுப்பு ஸுரா வல் அஸ்ர் தரும் படிப்பினை உரை:-: மவ்லவி அஸ்கர் ஸீலானி நாள்: 11/10/2018, வியாழக்கிழமை கிழமை இரவு 9:00 முதல் 10:0௦ வரை

Read More »

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் பெரியதந்தை மற்றும் சிறியதந்தைக்கு உரிய பங்கு (பாகம் 21)

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 21) பெரியதந்தை மற்றும் சிறியதந்தைக்கு உரிய பங்கு வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »

ஜமாத் தொழுகை ஃபர்ளா ? | Salah in Congregation |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் விஷேட உரை தேதி : 11 – 10 – 2018 தலைப்பு: ஜமாத் தொழுகை ஃபர்ளா ? வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

Read More »