புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

“தளர்ந்துவிடாதீர்கள்!”

“தளர்ந்துவிடாதீர்கள்!” வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

சிலுவைப் போராளிகளிடமிருந்து முஸ்லிம்கள் பைதுல் மக்திஸை எவ்வாறு மீட்டனர்?

அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர வகுப்பு சிலுவைப் போராளிகளிடமிருந்து முஸ்லிம்கள் பைதுல் மக்திஸை எவ்வாறு மீட்டனர்? வழங்குபவர் : அஷ்ஷைக் அப்துல்லாஹ் உவைஸ் மீஸானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தொழுகையில் நிகழும் சில தவறுகள் | 01 |

தொழுகையில் நிகழும் சில தவறுகள் | 01 | வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

மன அமைதிக்கு மார்க்கத்தின் வழி காட்டல்கள்

அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர வகுப்பு மன அமைதிக்கு மார்க்கத்தின் வழி காட்டல்கள் வழங்குபவர் : மௌலவி யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 12 – 06 – 2021 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 …

Read More »

துஆ: இஸ்திகாரா துஆ – 2

உரை: மவ்லவி முஜாஹித் பின் ரஸீன் சவூதி அரேபியா கிழக்கு மாகாண தஃவா நிலையங்கள் இணைந்து மாதமிரு முறை நடத்தும் 9 வது இணையவழி சிறப்பு தர்பியா நிகழ்ச்சி ஹிஜ்ரி -1442. வெள்ளிக்கிழமை (11.06.2021) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : …

Read More »