புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

நாளை மறுமையில் நிழல் பெறும் கூட்டத்தினர்

நாளை மறுமையில் நிழல் பெறும் கூட்டத்தினர் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

பிரார்த்தனையில் தவிர்க்க வேண்டிய 10 விடயங்கள் !

பிரார்த்தனையில் தவிர்க்க வேண்டிய 10 விடயங்கள் ! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

எது சிறந்த இறுதி முடிவு ?

எது சிறந்த இறுதி முடிவு ? அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

உறுதியாக நிலைத்திருக்க 10 வழிமுறைகள்

உறுதியாக நிலைத்திருக்க 10 வழிமுறைகள் அஷ்ஷெய்க் நூஹு அல்தாஃபி பத்ஹா தஃவா சென்டர் சார்பாக நடைபெற்ற இரண்டாவது தர்பியா நிகழ்ச்சி உறுதியாக நிலைத்திருக்க 10 வழிமுறைகள் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேய்க் நூஹு அல்தாஃபி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

சுவனத்தை எளிதாக அடைய இரு நற்செயல்கள்

சுவனத்தை எளிதாக அடைய இரு நற்செயல்கள் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »