புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

03 : மன அழுத்தம் நீங்க மார்க்கத்தின் வழிகாட்டல்கள்

03 : மன அழுத்தம் நீங்க மார்க்கத்தின் வழிகாட்டல்கள் வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் யாஸிர் ஃபிர்தவ்ஸி நாள்: 26 /11 /2021 , வெள்ளிக்கிழமை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

இப்ராஹீம் (அலை) தனது தந்தைக்குச் செய்த அழைப்புப் பணி

அஷ்ஷெய்க் நூஹ் அல்தாஃபி ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் மாதாந்த குடும்ப ஒன்றுகூடல் மார்க்க நிகழ்ச்சி இப்ராஹீம் (அலை) தனது தந்தைக்குச் செய்த அழைப்புப் பணி அஷ்ஷெய்க் அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி தேதி : 26 – 11 – 2021 இடம் : சுலை, ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A …

Read More »

02 : மன அழுத்தம் நீங்க மார்க்கத்தின் வழிகாட்டல்கள்

02 : மன அழுத்தம் நீங்க மார்க்கத்தின் வழிகாட்டல்கள் வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் யாஸிர் ஃபிர்தவ்ஸி நாள்: 19 /11 /2021 , வெள்ளிக்கிழமை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 22 |غريب உடைய இரண்டாவது வகை

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 22 | غريب உடைய இரண்டாவது வகை அஷ்ஷேக் மஹ்மூத் அத் தஹான் ‘தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ்’ என்ற புத்தகம் ஹதீஸ்களை விளக்குவதற்கான பல விதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi …

Read More »

அல்குர்ஆன் கூறும் நரகங்கள்!

அல்குர்ஆன் கூறும் நரகங்கள்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »