புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

ஷைத்தானிலிருந்து பாதுகாப்புத் தேட வேண்டிய சந்தர்பங்கள்

ஷைத்தானிலிருந்து பாதுகாப்புத் தேட வேண்டிய சந்தர்பங்கள் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

மக்கள் மறந்த சில நபி வழிகள்

மக்கள் மறந்த சில நபி வழிகள் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

மீண்டும் உயிர் கொடுக்கப்பட்டவர்கள்

அல்குர்ஆனில் கூறப்பட்டுள்ள மீண்டும் இவ்வுலகில் உயிர் கொடுக்கப்பட்டவர்களின் வரலாறு உரை: அஷ்ஷெய்க் அஜ்மல் அப்பாஸி ஜித்தா அல்சலாமா அழைப்பு நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி நாள்: 17-11-2022 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

பெற்றோருக்காக கேட்க வேண்டிய பிரார்த்தனைகள்

பெற்றோருக்காக கேட்க வேண்டிய பிரார்த்தனைகள் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

அல்லாஹ்வின் உதவிக்கு சொந்தக்காரர்கள்

அல்லாஹ்வின் உதவிக்கு சொந்தக்காரர்கள் அஷ்ஷைக் முஹம்மது இக்பால் பிர்தவ்ஸி ஜித்தா அல்சலாமா அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி 27 / 10 / 2022 ஜித்தா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : …

Read More »