புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

நரக நெருப்பு

நரக நெருப்பு வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) விஷேட உரை 28 – 06 – 2024 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

யகூதிகளின் தற்பெருமைகள்| ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

அஷ்ஷெய்க் முஹம்மத் M.I.S.C ஜும்ஆ உரையின் தமிழாக்கம் யகூதிகளின் தற்பெருமைகள் தமிழாக்கம் : அஷ்ஷெய்க் முஹம்மத் M.I.S.C இடம்:- பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜித் – ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

அலி (ரலி அன்ஹு) அவர்களின் சிறப்புகள்! | Assheikh Azhar Yousuf Seelani |

அலி (ரலி அன்ஹு) அவர்களின் சிறப்புகள்! உரை: அஷ்ஷைக் அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

கோடை காலம் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

கோடை காலம் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 28 – 06 – 2024 தலைப்பு : கோடை காலம் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow …

Read More »

நபியவர்கள் வலதை முற்படுத்திய சந்தர்பங்கள் | Assheikh Azhar Yousuf Seelani |

நபியவர்கள் வலதை முற்படுத்திய சந்தர்பங்கள் உரை: அஷ்ஷைக் அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »