புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

01: தவறுகளும், பரிகாரங்களும்!

01: தவறுகளும், பரிகாரங்களும்! வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக்  அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தொழுகையில் தடுக்கப்பட்டவைகள்!

தொழுகையில் தடுக்கப்பட்டவைகள்! வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக்  அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

மிஃராஜ் எனும் அற்புத நிகழ்வு

அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பகம் சார்பில் நடைபெறும் வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி மிஃராஜ் எனும் அற்புத நிகழ்வு அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

04 : ஒரு முஸ்லிமின் கொள்கை!

04 : ஒரு முஸ்லிமின் கொள்கை! அஷ்ஷைக் அஜ்மல் அப்பாஸி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

04: உஸுலுத் தஃப்ஸீர் (தஃப்ஸீரின் அடிப்படைகள்)

உஸுலுத் தஃப்ஸீர் (தஃப்ஸீரின் அடிப்படைகள்) தொடர்- 04 வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக்  அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »