புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

09 : ஒரு முஸ்லிமின் கொள்கை!

09 : ஒரு முஸ்லிமின் கொள்கை! அஷ்ஷைக் அஜ்மல் அப்பாஸி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

08 : ஒரு முஸ்லிமின் கொள்கை!

08 : ஒரு முஸ்லிமின் கொள்கை! அஷ்ஷைக் அஜ்மல் அப்பாஸி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ரமழானுக்கு நீங்கள் தயாரா?

அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பகம் சார்பில் நடைபெறும் வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி ரமழானுக்கு நீங்கள் தயாரா? அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

இன்பத்தில் இறைவனை நினை!

இன்பத்தில் இறைவனை நினை! அஷ்ஷைக் அஜ்மல் அப்பாஸி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நோன்பின் 30 சிறப்புகள் – 2

நோன்பின் 30 சிறப்புகள் – 2 சிறப்புரையாற்றுபவர்: அஷ்ஷைக் யாஸிர் ஃபிர்தவ்ஸி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »