புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

நீர் புகட்டுதலும், மூஸா நபியின் திருப்பமும்

நீர் புகட்டுதலும், மூஸா நபியின் திருப்பமும் அஷ்ஷைக் ஹிஸ்புல்லாஹ் அன்வாரி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 5 | கலைச் சொற்களின் விளக்கம் – 1

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 5 | கலைச் சொற்களின் விளக்கம் – 1 அஷ்ஷேக் மஹ்மூத் அத் தஹான் ‘தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ்’ என்ற புத்தகம் ஹதீஸ்களை விளக்குவதற்கான பல விதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : …

Read More »

அண்ணலாரும், அன்னை ஆயிஷா (ரலி)அவர்களும் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

அஷ்ஷேக் நூஹ் அல்தாஃபி ஜும்ஆ உரையின் தமிழாக்கம் அண்ணலாரும், அன்னை ஆயிஷா (ரலி)அவர்களும் தமிழாக்கம் :- அஷ்ஷேக் நூஹ் அல்தாஃபி இடம்:- பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜித் – ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

பெற்றோர்களே! விழிப்புணர்வு தேவை

அஷ்ஷேக் நூஹு அல்தாஃபி ஜும்ஆ உரை தேதி : 17 – 09 -2021 வெள்ளிக்கிழமை பெற்றோர்களே! விழிப்புணர்வு தேவை (போதை ஒழிப்பு) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 4 | இக்கலை தொடர்பான பல்வேறு விடயங்கள்

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 4 | இக்கலை தொடர்பான பல்வேறு விடயங்கள் அஷ்ஷேக் மஹ்மூத் அத் தஹான் ‘தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ்’ என்ற புத்தகம் ஹதீஸ்களை விளக்குவதற்கான பல விதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi …

Read More »