புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

கியாமத்நாளின் சிறிய பெரிய அடையாளங்கள்

கியாமத்நாளின் சிறிய பெரிய அடையாளங்கள் ( இவழ் இப்னு அலி இப்னு அப்துல்லாஹ் அவர்களின் நுலிலிருந்து ) வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி வழங்குபவர்: அஷ்ஷெய்க் அஜ்மல் அப்பாஸி இடம் : முஷ்ரிஃபா இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் ஜித்தா

Read More »

அன்பும் அறமும்

அல் ஜுபைல் தஃவா நிலையம் NMD தமிழ் பிரிவு சார்பாக நடைபெற்ற சகோதரத்துவ சங்கம் நிகழ்ச்சி அன்பும் அறமும் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

துஆ அங்கீகரிக்கபடாமல் இருப்பதற்கான காரணிகள்

துஆ அங்கீகரிக்கபடாமல் இருப்பதற்கான காரணிகள் மௌலவி முஹம்மது அஸ்ஹர் ஸீலானி அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர வகுப்பு நாள்: 23/01/2020, வியாழக்கிழமை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

தொழுகையில் தவிர்க்க வேண்டிய 10 விஷயங்கள்

தொழுகையில் தவிர்க்க வேண்டிய 10 விஷயங்கள் உரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

எங்காவது ஓரிடத்தில் தங்கினால் ஓதும் தூஆ

அஷ்ஷெய்க் ராசிக்கின் ஸலபி எங்காவது ஓரிடத்தில் தங்கினால் ஓதும் தூஆ வாரம் ஒரு சந்தர்ப்ப துஆ வழங்குபவர்: அஷ்ஷெய்க் ராசிக்கின் ஸலபி இடம் : முஷ்ரிஃபா இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் ஜித்தா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »