புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

திருமணத்தின் சட்டங்கள், ஒழுங்குகள் தொடர்பான 36 பயன்கள்! | 01 |

திருமணத்தின் சட்டங்கள், ஒழுங்குகள் தொடர்பான 36 பயன்கள்! | 01 | வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி அஷ்ஷைக் ஸாலிஹ் அல் முனஜ்ஜித் ஹஃபிழஹுல்லாஹ் அவர்களின் சிறிய தொகுப்பு. Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

கல்வி ஞானம்| ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

கல்வி ஞானம் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 21 – 01 – 2022 தலைப்பு : கல்வி ஞானம் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow …

Read More »

சூனியத்திலிருந்து பாதுகாப்புப் பெற 10 வழி முறைகள்! | 02 |

சூனியத்திலிருந்து பாதுகாப்புப் பெற 10 வழி முறைகள்! | 02 | வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி அஷ்ஷைக் அப்துர் ரஸ்ஸாக் அல்பத்ர் ஹஃபிழஹுல்லாஹ் அவர்களின் ஒரு சிறு தொகுப்பு Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

அல்-குர்ஆனை விளங்குவதிலும், ஓதுவதிலும் உள்ள 31 பயன்கள் | பாகம் – 1 |

அல்-குர்ஆனை விளங்குவதிலும், ஓதுவதிலும் உள்ள 31 பயன்கள் | பாகம் – 1 | அஷ்ஷைக்: ஸாலிஹ் அல் முனஜ்ஜித் ஹஃபிழஹுல்லாஹ் அவர்களின் சிறிய தொகுப்பு வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 37| முஸ்தஹ்ரஜாத் என்றால் என்ன ? புகாரி, முஸ்லிமில் இருக்கும் சஹீஹான ஹதீஸ்கள் எவை ?

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 37 | முஸ்தஹ்ரஜாத் என்றால் என்ன ? புகாரி, முஸ்லிமில் இருக்கும் சஹீஹான ஹதீஸ்கள் எவை ? அஷ்ஷேக் மஹ்மூத் அத் தஹான் ‘தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ்’ என்ற புத்தகம் ஹதீஸ்களை விளக்குவதற்கான பல விதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube …

Read More »