புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

01: ஜனாஸாவின் சட்டங்கள்

சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி, ஜனாஸாவின் சட்டங்கள், ஃபிக்ஹ் | பாடம்-1 | சிறப்புரை : அஷ்ஷேய்க் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி, நாள் : 04 – 10 – 2020 ஞயிற்றுக்கிழமை, இடம் : அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : …

Read More »

13: 100 கொலை செய்த மனிதர்!

நபிகளார் கூறிய அழகிய வரலாறுகள் 13: 100 கொலை செய்த மனிதர்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

36: லிஆன்(கணவன் மனைவி சாபமிடுதல்)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி 36: லிஆன்(கணவன் மனைவி சாபமிடுதல்) உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 7 – 10 – 2020 புதன்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 …

Read More »

12: தங்கம் நிரம்பிய ஜாடி

நபிகளார் கூறிய அழகிய வரலாறுகள் 12: தங்கம் நிரம்பிய ஜாடி வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

02: ஸுஜுத் திலாவத்தின் சட்டங்கள்!

02: ஸுஜுத் திலாவத்தின் சட்டங்கள்! அஷ்ஷைக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »