புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

இஸ்லாமிய மார்க்கக்கல்வி | Assheikh Ramzan Faris Madani |

இஸ்லாமிய மார்க்கக்கல்வி வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இஸ்லாமிய மார்க்கக்கல்வி விஷேட உரை பிரின்ஸ் ஃபிஹ்த் பின் அப்துல்லாஹ் அல் சவுத் மஸ்ஜித் அல் இஸ்திஹார் Location : https://maps.app.goo.gl/KpcjwBmN7foaH9k68 17 – 05 – 2024 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : …

Read More »

ஹஜ் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

ஹஜ் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 19 – 04 – 2024 தலைப்பு : ஹஜ் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : …

Read More »

மலக்குமார்கள் மனிதர்கள் மீது ஸலவாத்து சொல்லும் சந்தர்ப்பங்கள் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

மலக்குமார்கள் மனிதர்கள் மீது ஸலவாத்து சொல்லும் சந்தர்ப்பங்கள் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 10 – 05 – 2024 தலைப்பு : மலக்குமார்கள் மனிதர்கள் மீது ஸலவாத்து சொல்லும் சந்தர்ப்பங்கள் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel …

Read More »