புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

நாட்டு, ஊரடங்குச் சட்டத்துக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்போம்

உரை : மௌலவி அப்துல் அஸீஸ் முர்ஸி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »