புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

வாருங்கள் பெருநாளை கொண்டாடுவோம்

வாருங்கள் பெருநாளை கொண்டாடுவோம் அஷ்ஷைக் சாஜித் நளீமி பத்ஹா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம் வழங்கும் மாதாந்திர மார்க்க நிகழ்ச்சி வாருங்கள் பெருநாளை கொண்டாடுவோம் 13 – 06 – 2024 இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் வாருங்கள் பெருநாளை கொண்டாடுவோம் வழங்குபவர் : அஷ்ஷெய்க் சாஜித் நளீமி இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom …

Read More »

புனித நாட்களில் புண்ணியங்களை செய்யுங்கள் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

அஷ்ஷெய்க் நூஹ் அல்தாஃபி ஜும்ஆ உரையின் தமிழாக்கம் புனித நாட்களில் புண்ணியங்களை செய்யுங்கள் தமிழாக்கம் :- அஷ்ஷெய்க் நூஹ் அல்தாஃபி இடம்:- பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜித் – ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நபிகளாரின் அரஃபா பேருரை

நபிகளாரின் அரஃபா பேருரை அஷ்ஷைக் நூஹ் அல்தாஃபி பத்ஹா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம் வழங்கும் மாதாந்திர மார்க்க நிகழ்ச்சி நபிகளாரின் அரஃபா பேருரை 13 – 06 – 2024 இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் நபிகளாரின் அரஃபா பேருரை வழங்குபவர் : அஷ்ஷெய்க் நூஹ் அல்தாஃபி ம் இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel …

Read More »

அரஃபா மற்றும் பெருநாள் தினம் செய்யவேண்டிய நல் அமல்கள் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

அரஃபா மற்றும் பெருநாள் தினம் செய்யவேண்டிய நல் அமல்கள் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 14 – 06 – 2024 தலைப்பு : அரஃபா மற்றும் பெருநாள் தினம் செய்யவேண்டிய நல் அமல்கள் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom …

Read More »

அரஃபா நோன்பு ஏன் எப்பொழுது நோற்க வேண்டும்?

அரஃபா நோன்பு ஏன் எப்பொழுது நோற்க வேண்டும்? வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) விஷேட உரை 14 – 06 – 2024 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »