புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

நபிகளாரை நேசிப்போம்

அஷ்ஷெய்க் நூஹ் அல்தாஃபி நபிகளாரை நேசிப்போம் ஜூம்ஆ உரை தாயிப் மஸ்ஜித் 22-09-2023 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

யாரெல்லாம் மீலாது விழா கொண்டாடுவது மார்க்கத்தில் இல்லையென சொல்வார்களோ….

யாரெல்லாம் மீலாது விழா கொண்டாடுவது மார்க்கத்தில் இல்லையென சொல்வார்களோ…. வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) விஷேட உரை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

உலகத்தில் மாற்றம் நிரந்தரமானது

உலகத்தில் மாற்றம் நிரந்தரமானது வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) விஷேட உரை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

அரேபியா தீபகற்பம் அன்றும் இன்றும்| ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

அரேபியா தீபகற்பம் அன்றும் இன்றும் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 22 – 09 – 2023 தலைப்பு : அரேபியா தீபகற்பம் அன்றும் இன்றும் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A …

Read More »

அமல்களை அழிக்க வேண்டாம்

அஷ்ஷெய்க் நூஹ் அல்தாஃபி அமல்களை அழிக்க வேண்டாம் இடம்: பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜிதின் கீழ்தளத்தில் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »