புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

நபி வழி… இன்றைய காலத்தின் தேவை

நபி வழி… இன்றைய காலத்தின் தேவை அஷ்ஷெய்க் இஸ்மாயில் ஸலபி ஜித்தா தஃவா சென்டர் ஹை அஸ்ஸலாமா சவூதி அரேபியா நாள்: 28-09-2022 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

சூறா யூஸுப் விளக்கம் – பாகம் 5

சூறா யூஸுப் விளக்கம் – பாகம் 5 அஷ்ஷெய்க் அஜ்மல் அப்பாஸி ஜித்தா தஃவா சென்டர் ஹை அஸ்ஸலாமா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

சொர்க்கத்தில் விவசாயம் – வரலாற்று துணுக்கு | தொடர் 3 |

வாரம் ஒரு சிறிய வரலாற்று துணுக்கு | தொடர் 3 | சொர்க்கத்தில் விவசாயம் அஷ்ஷெய்க். அஜ்மல் அப்பாஸி ஜித்தா தஃவா சென்டர் ஹை அஸ்ஸலாமா சவூதி அரேபியா 07 – 09 – 2023 வியாழக்கிழமை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 …

Read More »

எச்சரிக்கை ! வீண் விரயம் செய்யாதீர் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

எச்சரிக்கை ! வீண் விரயம் செய்யாதீர் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 29 – 09 – 2023 தலைப்பு : எச்சரிக்கை ! வீண் விரயம் செய்யாதீர் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic …

Read More »

அல்லாஹ்வை பொறுப்பாக்கியவர் – வரலாற்று துணுக்கு | தொடர் 2 |

வாரம் ஒரு சிறிய வரலாற்று துணுக்கு | தொடர் 2 | அல்லாஹ்வை பொறுப்பாக்கியவர் அஷ்ஷெய்க். அஜ்மல் அப்பாஸி ஜித்தா தஃவா சென்டர் ஹை அஸ்ஸலாமா சவூதி அரேபியா 07 – 09 – 2023 வியாழக்கிழமை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 …

Read More »