புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர் செய்யும் கடமைகள்

பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர் செய்யும் கடமைகள் அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) தேதி : 26 – 11 – 2020 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

மழைக் காலத்தின் சட்டங்களும் ஒழுக்கங்களும்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி, மழைக் காலத்தின் சட்டங்களும் ஒழுக்கங்களும் சிறப்புரை : அஷ்ஷேய்க் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி, நாள் : 26-11-2020 வியாழக்கிழமை, இடம் : அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நான் ஏன் அஹ்லுசுன்னாவில் பயணிக்கிறேன் ?

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி, நான் ஏன் அஹ்லுசுன்னாவில் பயணிக்கிறேன் ? சிறப்புரை : அஷ்ஷேய்க் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி, நாள் : 12-11-2020 வியாழக்கிழமை, இடம் : அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

04: அபூ தர் கிபாஃரி (ரலி) அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்ற வரலாறு

நபித் தொழர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்ற வரலாறுகள் – 04 அபூ தர் கிபாஃரி (ரலி) அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்ற வரலாறு வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி

Read More »