Home / அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா

அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா

அல்லாஹ்வின் அழகிய 99 திருநாமங்கள்!

அல்லாஹ்வின் அழகிய 99 திருநாமங்கள்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்களை பொருளுணர்ந்து மனனமிடுவோம்!

அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்களை பொருளுணர்ந்து மனனமிடுவோம்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

அல்லாஹ்வின் பெயர்களை, பண்புகளை அறிந்து கொள்வதிலுள்ள 30 பயன்கள்! | பாகம் – 3 |

அல்லாஹ்வின் பெயர்களை, பண்புகளை அறிந்து கொள்வதிலுள்ள 30 பயன்கள்! | பாகம் – 3 | அஷ்ஷைக் ஸாலிஹ் அல் முனஜ்ஜித் ஹஃபிழஹுல்லாஹ் அவர்களுக்குரிய ஒரு சிறு தொகுப்பு வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : …

Read More »

அல்லாஹ்வின் பெயர்களை, பண்புகளை அறிந்து கொள்வதிலுள்ள 30 பயன்கள்! | பாகம் – 2 |

அல்லாஹ்வின் பெயர்களை, பண்புகளை அறிந்து கொள்வதிலுள்ள 30 பயன்கள்! | பாகம் – 2 | அஷ்ஷைக் ஸாலிஹ் அல் முனஜ்ஜித் ஹஃபிழஹுல்லாஹ் அவர்களுக்குரிய ஒரு சிறு தொகுப்பு வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : …

Read More »

அல்லாஹ்வின் பெயர்களை, பண்புகளை அறிந்து கொள்வதிலுள்ள 30 பயன்கள்! | பாகம் – 1 |

அல்லாஹ்வின் பெயர்களை, பண்புகளை அறிந்து கொள்வதிலுள்ள 30 பயன்கள்! | பாகம் – 1 | அஷ்ஷைக் ஸாலிஹ் அல் முனஜ்ஜித் ஹஃபிழஹுல்லாஹ் அவர்களுக்குரிய ஒரு சிறு தொகுப்பு வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : …

Read More »

ஈமானைப் பறிக்கும் சூனியம் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

ஈமானைப் பறிக்கும் சூனியம் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 12 – 11 – 2021 தலைப்பு : ஈமானைப் பறிக்கும் சூனியம் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic …

Read More »

பிரிவினை வேண்டாம் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

பிரிவினை வேண்டாம் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 22 – 10 – 2021 தலைப்பு : பிரிவினை வேண்டாம் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube …

Read More »

போதைப் பொருளின் பாதிப்புக்கள் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

போதைப் பொருளின் பாதிப்புக்கள் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 08 – 10 – 2021 தலைப்பு : போதைப் பொருளின் பாதிப்புக்கள் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic …

Read More »

பாதுகாப்பு எனும் அல்லாஹ்வின் அருள் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

பாதுகாப்பு எனும் அல்லாஹ்வின் அருள் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 17 – 09 – 2021 தலைப்பு : பாதுகாப்பு எனும் அல்லாஹ்வின் அருள் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our …

Read More »

புதிய கல்வியாண்டை வரவேற்பதற்கான வழிகாட்டல்கள் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

புதிய கல்வியாண்டை வரவேற்பதற்கான வழிகாட்டல்கள் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 27 – 08 – 2021 தலைப்பு : புதிய கல்வியாண்டை வரவேற்பதற்கான வழிகாட்டல்கள் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our …

Read More »

அல்லாஹ்வின் ஞானம் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

அல்லாஹ்வின் ஞானம் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 06 – 08 – 2021 தலைப்பு : அல்லாஹ்வின் ஞானம் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube …

Read More »

அல்லாஹ்வின் 99 அழகிய திருநாமங்களை பொருளுணர்ந்து மனனமிடுவோம்

தொகுப்பாளர்:அஷ்ஷைய்க். அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானிஅழைப்பாளர் – அல் கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பகம் Click to Download – அல்லாஹ்வின் 99 அழகிய திருநாமங்களை பொருளுணர்ந்து மனனமிடுவோம் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

அல்லாஹ்வின் அழகிய 99 திருநாமங்கள்

அல்லாஹ்வின் அழகிய 99 திருநாமங்கள் வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

03: அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்கள்

1-அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்கள்-03 2- பிரயாண துஆக்கள் மங்கள் வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

02: அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்கள்

2 – அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்கள் வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

01: அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்கள்

1- அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்கள் 2- நாளும் ஒரு துஆவை மனனமிடுவோம் – 51,52 வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

அல்லாஹ் நன்றியுள்ளவன் (ஷாகிருன் – شاكر)

உரை : மௌலவி அப்துல் அஸீஸ் முர்ஸி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

அப்துல்லாஹ் இப்னு மசூத் (ரழி)

அஷ்ஷேக் ஜமாலுத்தீன் ஷிஃபா அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் அனுசரணையில் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் மாதாந்த குடும்ப ஒன்றுகூடல் மார்க்க நிகழ்ச்சி அப்துல்லாஹ் இப்னு மசூத் (ரழி) அஷ்ஷேக் ஜமாலுத்தீன் தேதி : 21 – 02 – 2020 இடம் : ஷிஃபா , ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel …

Read More »

அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்களும் அதன் ஸிஃபத்துகளும்

அஷ்ஷேக் மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி ஷிஃபா அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் அனுசரணையில் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் மாதாந்த குடும்ப ஒன்றுகூடல் மார்க்க நிகழ்ச்சி அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்களும் அதன் ஸிஃபத்துகளும் அஷ்ஷேக் மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி தேதி : 21 – 02 – 2020 இடம் : ஷிஃபா , ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic …

Read More »

அல்லாஹ் மனிதனை ஏன் படைத்தான்?

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் விஷேட உரை அல்லாஹ் மனிதனை ஏன் படைத்தான்? வழங்குபவர் அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம் : ரியாத் மலாஸ் மஸ்ஜிதுல் சுலைமான் அல் தஹ்ஹீல் தேதி : 14 – 11 – 2019

Read More »