Home / Tag Archives: Shawwal

Tag Archives: Shawwal

ஷவ்வால் 6 நோன்பு பிரித்து பிடிக்கலாமா ? பெண்களுக்கு சட்டம் என்ன ?

ஷவ்வால் 6 நோன்பு பிரித்து பிடிக்கலாமா ? பெண்களுக்கு சட்டம் என்ன ? வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ஷவ்வால் மாதம் மற்றும் 6 நோன்பு தொடர்பான 21 சட்டங்கள் !

ஷவ்வால் மாதம் மற்றும் 6 நோன்பு தொடர்பான 21 சட்டங்கள் ! அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ஷவ்வால் மாதத்தின் 21 பயன்கள்!

ஷவ்வால் மாதத்தின் 21 பயன்கள்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »