Live Telecast
Home / Q&A / Q & A மார்க்கம் பற்றியவை / இந்த பூமி வேறு பூமியாக மாற்றப்படும் எனும் குர்ஆன் வசனத்தின் விளக்கம் என்ன?

இந்த பூமி வேறு பூமியாக மாற்றப்படும் எனும் குர்ஆன் வசனத்தின் விளக்கம் என்ன?

அகீதா – இஃதிகாதுல் இமாம் ஷாஃபிஈ (ரஹ்) அவர்கள் நூலின் விளக்கவுரை தொடரில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

பதில்: மௌலவி முஜாஹிதி இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம்.

About Admin2

Check Also

ஷைத்தானிய சூழ்ச்சிகள் [Conspiracies of Shaitan]

ரவ்ழா அழைப்பு வழிகாட்டல் நிலையம் வழங்கும் வெள்ளி மாலை இஸ்லாமிய அமர்வு ஷைத்தானிய சூழ்ச்சிகள் வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *