Home / Islamic Centers / Riyadh Islamic Center - KSA / இஸ்லாமிய வாரிசு சட்டம் (பாகம் – 1)

இஸ்லாமிய வாரிசு சட்டம் (பாகம் – 1)

இஸ்லாமிய வாரிசு சட்டம் (பாகம் – 1)

ஆண் வாரிசு

வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

About Admin2

Check Also

ஸீரத்துன் நபி ஸல் வாரந்திர தொடர் வகுப்பு – அகழ் போருக்குப் பின்

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ஸீரத்துன் நபி (ஸல்) வாரந்திர தொடர் வகுப்பு, அகழ் போருக்குப் பின் வழங்குபவர் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *