Home / இஸ்லாமிய நிலையங்கள் / Riyadh Islamic Center - KSA / இஸ்லாமிய வாரிசு சட்டம் (பாகம் – 1)

இஸ்லாமிய வாரிசு சட்டம் (பாகம் – 1)

இஸ்லாமிய வாரிசு சட்டம் (பாகம் – 1)

ஆண் வாரிசு

வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

About Admin2

Check Also

அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா (பாகம் 25) அல்லாஹ்தஆலா வுடைய அழகிய திருநாமங்கள் | Beautiful Names of Allah |

“அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா” அல்லாஹ்தஆலா வுடைய அழகிய திருநாமங்கள் பாகம் – 25 வழங்குபவர் : மௌலவி இல்ஹாம் உவைஸ் (மதனி) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *