Home / Video - தமிழ் பயான் / தஃவா பயிற்சி வகுப்பு ஃபித்ரா (பாகம் 2) [Dawa Training Class 2]

தஃவா பயிற்சி வகுப்பு ஃபித்ரா (பாகம் 2) [Dawa Training Class 2]

தஃவா பயிற்சி வகுப்பு
ஃபித்ரா (பாகம் – 2)

வழங்குபவர் : பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா

இடம் : லி ராயல் உணவகம்
மலாஸ், ரியாத், சவூதி அரேபியா

தேதி : 3 – 11 -2017

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Check Also

01: தினம் ஒரு ஹதீஸ்

01: தினம் ஒரு ஹதீஸ் மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *