Home / Video - தமிழ் பயான் / தஜ்வீத் சட்டங்கள்

தஜ்வீத் சட்டங்கள்

அல் அக்ரபியா அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற தஜ்வீத் வகுப்பு
ஆசிரியர்: மௌலவி அஜ்மல் அப்பாஸி – அழைப்பாளர், சிராஜ் தஃவா நிலையம்

About Admin2

Check Also

ரமழானில் சுயபரிசோதனை | Self Introspection (Examination) |

ரவ்ழா அழைப்பு வழிகாட்டல் நிலையம் வழங்கும் புனித லைலத்துல் கத்ர் சிறப்பு மார்க்கச் சொற்பொழிவு ரமழானில் சுயபரிசோதனை வழங்குபவர் : …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *