Live Telecast
Home / FIQH மார்க்க சட்டம் / மணலில் தயமம் செய்வதற்க்கான விளக்கம்

மணலில் தயமம் செய்வதற்க்கான விளக்கம்

ராக்காஹ் இஸ்லாமிய நிளையத்தின் சார்பாக நடைபெற்ற ஸஹீஹுல் புஹாரியின் “கிதாபுல் மனாகிப்” நூலின் விளக்கத் தொடர் வகுப்பு,

வழங்குபவர்: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்,

நாள் 06 : 04: 2015 திங்கட்கிழமை,

இடம் : ராக்காஹ் சாமி துகைர் ஹால், DHL Signal

About admin

Check Also

குழப்பங்களை புரிந்துகொள்ளல் (ஃபிக்ஹுல் ஃபிதன் நூலின் விளக்கம்) – பாடம் 3

அல் கோபார், ராக்காஹ், தம்மாம் & தஹ்ரான் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையங்கல் இணைந்து நடத்தும் தர்பியா நிகழ்ச்சி, வழங்குபவர் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *