Home / Islamic Centers / Riyadh Islamic Center - KSA / மிலாது நபி விழாவிற்கு புஹாரி ஹதீஸில் ஆதாரம் உள்ளதா? [MILAD UN NABI REFERENCE IN HADITH]

மிலாது நபி விழாவிற்கு புஹாரி ஹதீஸில் ஆதாரம் உள்ளதா? [MILAD UN NABI REFERENCE IN HADITH]

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் விஷேட உரை
தேதி : 30 – 11 – 2017
தலைப்பு: மிலாது நபி விழாவிற்கு புஹாரி ஹதீஸில் ஆதாரம் உள்ளதா?
வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)
இடம்: மஸ்ஜிதுல் சுலைமான் அல்-தஹ்ஹீல் , மலாஸ், ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Check Also

01: தினம் ஒரு ஹதீஸ்

01: தினம் ஒரு ஹதீஸ் மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *