Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / வகுப்பு 03 : அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு

வகுப்பு 03 : அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு

அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு
வகுப்பு 03
ஆசிரியர்: மவ்லவி. அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 10 – 02 -2018,

Check Also

33: உளமார ஏற்றுக்கொள்ளுதல்

இன்று ஓரு தகவல் 33: உளமார ஏற்றுக்கொள்ளுதல் (லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் – நிபந்தனை-3) மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *