Live Telecast
Home / இஸ்லாமிய நிலையங்கள் / Jubail Islamic Center / ஷியாக்களுக்கும் க‌வாரிஜ்ளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்

ஷியாக்களுக்கும் க‌வாரிஜ்ளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்

ஷியாக்களுக்கும் க‌வாரிஜ்ளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்
மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

About Admin2

Check Also

மறதிக்கான ஸுஜூதின் சட்டங்கள் – உரை: மௌலவி அஸ்கர் ஸீலானி

அல் கோபார் தஃவா மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி, உரை: மௌலவி அஸ்கர் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *