Live Telecast
Home / இஸ்லாமிய நிலையங்கள் / Jubail Islamic Center / ஷியாக்களுக்கும் க‌வாரிஜ்ளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்

ஷியாக்களுக்கும் க‌வாரிஜ்ளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்

ஷியாக்களுக்கும் க‌வாரிஜ்ளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்
மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

About Admin2

Check Also

அரபி இலக்கணம் வகுப்பு -12

அரபி இலக்கணம் வகுப்பு அரபி இலக்கணம் வகுப்பு -12, வழங்குபவர் : மௌலவி அப்பாஸ் அலி Misc நாள் : …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *