Home / இஸ்லாமிய நிலையங்கள் / Jubail Islamic Center / ஷியாக்களுக்கும் க‌வாரிஜ்ளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்

ஷியாக்களுக்கும் க‌வாரிஜ்ளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்

ஷியாக்களுக்கும் க‌வாரிஜ்ளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்
மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

About Admin2

Check Also

அமல்களை பாதுகாப்போம்

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி – SKS அமல்களை பாதுகாப்போம் உரை : மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *