Live Telecast
Home / Video - தமிழ் பயான் / ஸஹாபாக்கள் ரஸூல் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து கேட்ட செய்திகளை வார்த்தை மாறாமல் அப்படியே அறிவித்தார்களா?

ஸஹாபாக்கள் ரஸூல் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து கேட்ட செய்திகளை வார்த்தை மாறாமல் அப்படியே அறிவித்தார்களா?

அகீதா – இஃதிகாதுல் இமாம் ஷாஃபிஈ (ரஹ்) அவர்கள் நூலின் விளக்கவுரை தொடரில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கான பதில்கள்
பதில்: மௌலவி முஜாஹிதி இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம்.

About Admin2

Check Also

இஸ்லாமிய கல்வி அறிவை தேடி [In Search of Islamic Knowledge]

ரியாத் ஓல்டு ஸினாயா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் வழங்கும் மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி, நாள் : 02 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *