Home / Uncategorized / 01 : நன்மையால் கனமான வார்த்தைகள்

01 : நன்மையால் கனமான வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு திக்ர் அறிந்துக்கொள்வோம்
01 : நன்மையால் கனமான வார்த்தைகள்
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

About Admin2

Check Also

ஸலாமுக்கு பதில் கூறும் முறை!!

ஸலாமுக்கு பதில் கூறும் முறை!! உரை மௌலவி அப்துல் அஜீஸ் முர்ஸி அழைப்பாளர் இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம் குர்ஆன் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *