Home / Islamic Centers / Riyadh Islamic Center - KSA / மாற்று மதத்தவர்களின் பண்டிகை கொண்டாடலாமா? [Can we Celebrate Non Muslims Festivals]

மாற்று மதத்தவர்களின் பண்டிகை கொண்டாடலாமா? [Can we Celebrate Non Muslims Festivals]

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் விஷேட உரை

தேதி : 13 – 04 – 2018

தலைப்பு: மாற்று மதத்தவர்களின் பண்டிகை கொண்டாடலாமா

வழங்குபவர் : மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி

இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom
Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Check Also

உம்முஹாத்துல் முஃமினீன் (நபி (ﷺ) உடைய மனைவிமார்கள்)

உம்முஹாத்துல் முஃமினீன் (நபி (ﷺ) உடைய மனைவிமார்கள்) விஷேட உரை மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி 10 – 01 – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *