Home / Ramadan / Fasting / ரமழானை வரவேற்போம் [Welcome Ramadan]

ரமழானை வரவேற்போம் [Welcome Ramadan]

ரியாத் ஓல்டு ஸினாயா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் வழங்கும் மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி,

நாள் : 10 – 05 – 2018 – வியாழக்கிழமை,

வழங்குபவர் : மவ்லவி முஹம்மது அஸ்ஹர் ஸீலானி

இடம் : பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜித்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

About admin5

Check Also

களா நோன்பு இருக்கும் போது ஆஷூரா நோன்பு பிடிக்கலாமா? | Q&A |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் விஷேட உரை தேதி : 14 – 09 – 2018 தலைப்பு: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *