Home / Q&A / நாவல்கள் எழுதலாமா? வாசிக்கலாமா? கற்பனை கதை புத்தகங்கள் எழுதலாமா? | Q&A |

நாவல்கள் எழுதலாமா? வாசிக்கலாமா? கற்பனை கதை புத்தகங்கள் எழுதலாமா? | Q&A |

நாவல்கள் எழுதலாமா? வாசிக்கலாமா? கற்பனை கதை புத்தகங்கள் எழுதலாமா?

கேள்வி பதில் (Q & A)

மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு, அரபி இலக்கணம், குர்ஆன் வார்த்தைக்கு வார்த்தை தர்ஜுமா, குர்ஆன் தப்ஸீர், மார்க்க விளக்க வகுப்புகள் மற்றும் சவுதி அரேபியா கிழக்கு மாகாணம், ரியாத் இஸ்லாமிய நிலையங்களின் சார்பாக நடைபெறும் மார்க்க நிகழ்ச்சிகளை காண. http://www.qurankalvi.com/

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Check Also

01: தினம் ஒரு ஹதீஸ்

01: தினம் ஒரு ஹதீஸ் மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *