Home / இஸ்லாமிய நிலையங்கள் / Riyadh Islamic Center - KSA / இஸ்லாமிய கல்வி அறிவை தேடி [In Search of Islamic Knowledge]

இஸ்லாமிய கல்வி அறிவை தேடி [In Search of Islamic Knowledge]

ரியாத் ஓல்டு ஸினாயா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் வழங்கும் மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி,
நாள் : 02 – 12 -2017,
வழங்குபவர் : மௌலவி அபுல் ஹஸன்
இடம் : மஸ்ஜித் இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லாஹ்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

About admin

Check Also

களா நோன்பு இருக்கும் போது ஆஷூரா நோன்பு பிடிக்கலாமா? | Q&A |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் விஷேட உரை தேதி : 14 – 09 – 2018 தலைப்பு: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *