Home / Islamic Centers / Rakka Islamic Center / அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ் மற்றும் ஹதீதுல் ஆஹாத் தேர்வின் கேள்வி & பதில் நிகழ்ச்சி

அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ் மற்றும் ஹதீதுல் ஆஹாத் தேர்வின் கேள்வி & பதில் நிகழ்ச்சி

அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ் மற்றும் ஹதீதுல் ஆஹாத் தேர்வின் கேள்வி & பதில் நிகழ்ச்சி,

நாள்: 07:09:2014.

இடம் : ராக்கா சாமி துகைர் ஹால், அல்கோபர் , சவுதி அரேபியா.

வழங்குபவர் மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்.

Check Also

150 க்கும் மேற்பட்ட நற் செயல்கள் !

150 க்கும் மேற்பட்ட நற் செயல்கள் ! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel …

Leave a Reply