Home / Video - தமிழ் பயான் / அரபு மொழி பாடம் 8 to 17

அரபு மொழி பாடம் 8 to 17

மக்கா உம்முல் குரா பல்கலைகழகம் (جامعة أم القرى) வெளியிட்ட அரபு மொழி பாடத்திட்டம்.

வழங்குபவர் மௌலவி A. கலீல் ரஹ்மான், இலங்கை.

Check Also

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 22 |غريب உடைய இரண்டாவது வகை

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 22 | غريب உடைய இரண்டாவது …

Leave a Reply