Home / FIQH / இரவில் ஓதக்கூடிய சூராக்களை எப்பொழுதிலிருந்து ஓதலாம்?

இரவில் ஓதக்கூடிய சூராக்களை எப்பொழுதிலிருந்து ஓதலாம்?

Audio mp3 (Download)

பதில்: அஷ்ஷேஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம், ராக்காஹ், தம்மாம், சவுதி அரேபியா.இரவில் ஓதக்கூடிய சூராக்களை எப்பொழுதிலிருந்து ஓதலாம்?

Check Also

பேராசை வெளிநாட்டு வாழ்க்கை

பேராசை வெளிநாட்டு வாழ்க்கை உஸ்தாத் அபு நசீபா MF அலீ சிறப்பு மார்க்க கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி பேராசை வெளிநாட்டு …

Leave a Reply