Home / குர்ஆன் தப்ஸீர்

குர்ஆன் தப்ஸீர்

ஜஸ்வு அம்ம (جزء عم) தஃப்ஸீர்

ஜஸ்வு அம்ம (جزء عم) தஃப்ஸீர்

தபாரகல்லதீ ஜுஸ்வின் விளக்கம்

தபாரகல்லதீ ஜுஸ்வின் விளக்கம்

ஸூரா அல்-ஃபுர்ஃகான் கற்றுத்தரும் துஆ மற்றும் அதன் படிப்பினைகள்

ஸூரா அல்-ஃபுர்ஃகான் கற்றுத்தரும் துஆ மற்றும் அதன் படிப்பினைகள்

ஸூரத்துல் ஹுஜுராத் விளக்கவுரை

ஸூரத்துல் ஹுஜுராத் விளக்கவுரை

ஸூரா கஸஸ் சொல்லும் அழகிய வரலாறு

ஸூரா கஸஸ் சொல்லும் அழகிய வரலாறு

ஸுரா யூஸுஃப் சொல்லும் அழகிய வரலாறு

ஸுரா யூஸுஃப் சொல்லும் அழகிய வரலாறு

ஸுரத்துல் ஆல இம்ரான் விளக்கவுரை

ஸுரத்துல் ஆல இம்ரான் விளக்கவுரை

எறும்பு மற்றும் ஹுத்ஹுத் பறவையின் சம்பவத்திலிருந்து நூறு படிப்பினைகள்

எறும்பு மற்றும் ஹுத்ஹுத் பறவையின் சம்பவத்திலிருந்து நூறு படிப்பினைகள்