Home / FIQH / சூரா அன்னிஸா, 24வது வசனத்திற்க்கான விளக்கம் என்ன?

சூரா அன்னிஸா, 24வது வசனத்திற்க்கான விளக்கம் என்ன?

Audio mp3 (Download)

பதில்: அஷ்ஷேஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம், ராக்காஹ், தம்மாம், சவுதி அரேபியா.

Check Also

பேராசை வெளிநாட்டு வாழ்க்கை

பேராசை வெளிநாட்டு வாழ்க்கை உஸ்தாத் அபு நசீபா MF அலீ சிறப்பு மார்க்க கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி பேராசை வெளிநாட்டு …

Leave a Reply