Home / FIQH / நோய்வாய்ப்பட்டவருக்காக நேர்ச்சை செய்யலாமா?

நோய்வாய்ப்பட்டவருக்காக நேர்ச்சை செய்யலாமா?

Audio mp3 (Download)

பதில்: அஷ்ஷேஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம், ராக்காஹ், தம்மாம், சவுதி அரேபியா.

Check Also

திருமணத்திற்கு முன் பெண்ணை பார்க்கலாமா? | கேள்வி பதில் |

திருமணத்திற்கு முன் பெண்ணை பார்க்கலாமா? அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) சிறப்பு மார்க்க கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி திருமணத்திற்கு முன் …

Leave a Reply